Sunday, 18.8.2019
Name days: Bogusław / Bronisław / Ilona
Idź do strony głównej Publiczne Przedszkole nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach

Publiczne Przedszkole nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach

5-latki - "Stokrotki"

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

   Wychowawca - Kinga Adamus


Indywidualne spotkania z Rodzicami odbywają się

w piątek od godz. 7.45 do godz. 8.00

Tematyka realizowana w grudniu:

A Mikołaj pędzi

Cel główny: Wspieranie rozwoju inteligencji emocjonalnej umożliwiające ukształtowanie poczucia własnej wartości, radzenia sobie z emocjami oraz rozwijanie kreatywności.

Świąteczne przygotowania

Cel główny: Budowanie pozytywnych relacji i współdziałanie z innymi oraz pozytywny stosunek do zadań

Świąteczne tradycje

Cel główny: Wprowadzenie dzieci w podstawowe pojęcia dotyczące tradycji świątecznych

Kim będę gdy dorosnę?

Cel główny: Wprowadzenie dzieci w podstawowe zagadnienia dotyczące otoczenia technicznego, zapoznanie z wybranymi zawodami, a także ważnymi instytucji użyteczności publicznej

Język angielski: Merry Christmas, Chrismas time, christmas tree, Santa Claus, gift, toys, dreams, snowman, snowflake, winter, spring, summer, autumn

 Święty Mikołaj

Święty Mikołaju, Święty Mikołaju, dzieci już czekają. Gdzieś Ty gdzie?

A Święty Mikołaj, a Święty Mikołaj przez komin zawołał: śpieszę się!

Ref: Worek prezentów wielki mama.

 Dobrze marzenia wasze znam.

Wiem, że czekacie cały rok,

Więc wydłużałem krok.

Święty Mikołaju, Święty Mikołaju, dzieci Cię kochają. Czy Ty wiesz?

A Święty Mikołaj, a Święty Mikołaj do dzieci zawołał: ja was też!


Tematyka realizowana w listopadzie:

  • Przystąpienie do projektu edukacyjnego: Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Piękna nasza Polska cała – realizacja projektu o tematyce patriotycznej

 Cel główny: Kształtowanie tożsamości narodowej, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski

Jesienną porą 

Cel główny: Poznanie zasad bezpiecznego funkcjonowania w środowisku przyrodniczym, społecznym i technicznym

W teatrze

Cel główny: Budowanie wrażliwości estetycznej, wartości w odniesieniu do teatru, sfery mowy, zachowania, ubioru, muzyki, śpiewu, plastyki

Jesteśmy opiekuńczy

Cel główny: Kształtowanie prawidłowej postawy wobec ludzi, zwierząt i roślin oraz uwrażliwienie na potrzeby innych.

Język angielski: Discover clothes: hat, trousers, t-shirt, shoes, socks, coat, gloves, scarf, circle, triangle, square                                  


Tematyka realizowana w październiku:

Dary Pani Jesieni

Cel główny: Wspieranie rozwoju wielozmysłowego postrzegania darów jesieni, wzbogacenie kącika przyrody, obserwacje przyrodnicze

Las i park jesienią okiem małego artysty

Cel główny: Wprowadzenie dzieci w podstawowe pojęcia plastyczne i umożliwienie działalności artystycznej poprzez zapoznanie z technikami wyrazu plastycznego

Wiemy jak dbać o zdrowie

Cel główny: Promocja zdrowia, w tym w zakresie higieny, aktywności ruchowej i zdrowego żywienia

Polska to mój dom

Cel główny: Budowanie poczucia przynależności narodowej oraz bycia Europejczykiem

Wspominamy najbliższych

Cel główny: Doskonalenie mowy komunikatywnej w zakresach: poprawności pod względem artykulacyjnym, technik żywego słowa, prawidłowych konstrukcji i form gramatycznych, wzbogacanie słownictwa

Język angielski:

Discover food: soup, meat, vegetables, potatoes, water, beans, carrots, tomatoes, peppers, hot, cold, healthy eating, Do you want … ? Yes, please

„Kasztanki” muz. M. Kluza:

Zgadnijcie dziś dzieciaki i chłopcy i dziewczynki

co to za kuleczki co mają śmieszne minki,

zielone pelerynki, kolczaste i kłujące,

gdy spadną już na ziemię brązowe są i lśniące.

Ref:    To kasztanki hop sa sa skaczą tu i skaczą tam

      i te małe i te duże skaczą przez kałuże.     x 2

  1. Jesienne słonce świeci więc kasztanowe dzieci

bawić chcą się z wami, chcą zostać w waszej sali.

Więc zróbcie z nich ludziki, baranki i koniki.

Niech zamieszkają z wami gdy pada za oknami.


Tematyka realizowana we wrześniu:

  1. Kodeks przedszkolaka

Cel główny: Poznanie istoty praw i obowiązków na drodze oraz w przedszkolu.

  1. Bądźmy bezpieczni

Cel główny: Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

  1. Dbamy o siebie i środowisko

Cel główny: Promocja zdrowia oraz nabywanie przez dziecko doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju w roku wielokierunkowej aktywności.

Język angielski: Discover transport: car, bus, train, boat, plane, bike

Samoobsługa: put on your shoes, put on your clothes, take off your shoes, take off your clothes

Galeria Zdjęć