Czwartek, 21.3.2019
Name days: Benedykt / Mikołaj / Marzanna
Idź do strony głównej Publiczne Przedszkole nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach

Publiczne Przedszkole nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach

6-latki - "Motylki"

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

                    Wychowawca - Monika RokickaSpotkania indywidualne z Rodzicami odbywają się

w poniedziałek o godz. 7:45 oraz we wtorek o godz. 14:20GRUDZIEŃ


 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: MIKOŁAJKOWE PREZENTY

Umiejętność ogólna: śpiewa piosenki, uczestniczy w występach grupowych, odpowiadania na pytania, zna polskie tradycje, zna znak graficzny litery c, C, dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głosowej wyrazów, pisze literę po śladzie, czyta proste wyrazy i zdania, zna liczbę 6 i liczy w tym zakresie, ozdabia choinkę, dba o estetykę sali, wykonuje ćwiczenia ruchowe, zna podstawowe zwroty związane z zimą i świętami w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: Santa, Christmas, Reindeer, Snowman, snowballs, snowflakes, presents.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ   

Umiejętność ogólna: wypowiada się całym zdaniem na temat świąt, śpiewa kolędy, recytuje wierszyki, uczestniczy aktywnie w przedstawieniach przedszkolnych, jest zainteresowane  pisaniem i czytaniem, zna znak graficzny litery y, dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głosowej wyrazów, pisze literę po śladzie, uważnie słucha opowiadania, układa odpowiedzi na pytania, doskonali sprawność manualną, zna podstawowe zwroty związane z zimą i świętami w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: Santa, Christmas, Reindeer, Snowman, snowballs, snowflakes, presents.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE  

Umiejętność ogólna: wypowiada się na temat świąt, zna zwyczaje i tradycje świąteczne, dba o estetykę sali, potrafi nakryć do stołu, właściwie zachowuje się przy stole, zna znak graficzny litery k, K, dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głosowej wyrazów, pisze literę po śladzie, czyta proste wyrazy i zdania, ćwiczy motorykę małą i dużą, tworzy dzieła przestrzenne, zna podstawowe zwroty związane z zimą i świętami w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: Santa, Christmas, Reindeer, Snowman, snowballs, snowflakes, presents.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ZACZYNAMY NOWY ROK   

Umiejętność ogólna: wypowiada się na temat świąt oraz przygotowań sylwestrowych, odpowiada na zadanie pytania, tworzy prace plastyczne wedle swojego uznania, tworzy prace plastycznie, wypowiada się całym zdaniem, odpowiada na pytania, interesuje się estetyką i wystrojem sali.
LISTOPAD


 

TEMAT KOMPLEKSOWY: NIEPODLEGŁOŚĆ

Umiejętność ogólna: uważnie słucha legendy, dokonuje oceny zachowania bohaterów, zna symbole narodowe, śpiewa hymn i utwory patriotyczne, tworzy godło Polski,  zna znak graficzny litery i, I, dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głosowej wyrazów, pisze literę po śladzie, wypowiada się całymi zdaniami, tworzy zdania na temat Polski, wykazuje postawę patriotyczną, bierze udział w występach przedszkolnych, opisuje flagi wybranych krajów i porównuje je z flagą Polski.

Słowniczek języka angielskiego: Poland

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: TEATR, KINO I MUZYKA

Umiejętność ogólna: wie, jak należy zachować się w teatrze i kinie, w skupieniu słucha muzyki , dostrzega zmiany charakteru muzyki, wykonuje improwizację ruchową do muzyki, śpiewa piosenki, uczestniczy w zabawach naśladowczych, odgrywa rolę w wyreżyserowanych scenkach, gra na instrumentach i tworzy aranżacje instrumentalne, odczytuje cyfrę 4 i podejmuje próby pisania jej, zna znak graficzny litery e, E, dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głosowej wyrazów, używa przymiotników do określania postaci i dźwięków w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: open, shut, big, small, fast, slow, loud, quiet

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: SKARBY ZIEMI

Umiejętność ogólna: pyta o niezrozumiałe fakty, wypowiada się na temat obserwacji przyrodniczych, wypowiada się na temat wyglądu obserwowanych rzeczy, układa odpowiedzi na pytania, określa różnice w wyglądzie i teksturze węgla i soli, bada ścieżkę sensoryczną, zna znak graficzny litery g, G, dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głosowej wyrazów, odczytuje cyfrę 5, wskazuje zbiory pięcioelementowe, porządkuje zbiory, przelicza jego elementy i porównuje ich liczebność, dokonali sprawność manualną, używa przymiotników do określania obiektów w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: open, shut, big, small, fast, slow, loud, quiet

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: KALENDARZE

Umiejętność ogólna: zna następstwa pór roku, miesięcy i dni tygodnia, wskazuje cechy charakterystyczne poszczególnych pór roku, ubiera się stosownie do pory roku, obserwuje przyrodę, doskonali umiejętność czytania, formułuje dłuższe wypowiedzi, uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych, rozwija sprawność manualną, tworzy kalendarze, zna cyfrę 7 i liczy w jej zakresie, zna dni tygodnia w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: spring, summer, autumn, winter, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, SundayPAŹDZIERNIK

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: JESIEŃ W SADZIE I W LESIE

Umiejętność ogólna: Współtworzy kącik przyrodniczy, rozpoznaje owoce, potrafi wymienić jesienne kolory, odkrywa przyrodę wszystkimi zmysłami, dostosowuje ubiór do pogody,  zna znak graficzny litery u, U, dzieli wyrazy na sylaby, wyróżnia głoski w nagłosie, wypowiada się na temat ilustracji, rysuje po śladzie, liczy i klasyfikuje obiekty, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, dostrzega zmiany tempa w muzyce, tańczy w rytm piosenki, nie oddala się samodzielnie od grupy, zna nazwy owoców w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: lemon, strawberry, orange, plum, pear, apple, banana.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: MOJA MAMA

Umiejętność ogólna: Opisuje wygląd postaci, dostrzega różnice w wyglądzie, gra na instrumentach, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, skupia uwagę na słuchanym tekście i rozmawia na jego temat, rozróżnia kształty poznanych liter, zna znak graficzny litery m, M, wyodrębnia w słowach głoski, układa model wyrazu z kartoników, czyta wyraz i krótkie zdania, układa wyrazy z liter, przelicza elementy na rysunku, podaje poprawnie liczbę elementów, stara się zaplanować pracę plastyczną, nazywa członków rodziny w języku angielskim, odkrywa ekosystem lasu, bierze udział w przedstawieniach przedszkolnych.

Słowniczek języka angielskiego: family, mum, dad, granddad, grandma, brother, sister, baby.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: MÓJ TATA

Umiejętność ogólna: Układa krótkie zdania na temat swojego taty, układa odpowiedzi na pytania, zna znak graficzny litery t, T, dzieli wyrazy na sylaby i głoski, potrafi czytać proste wyrazy, odgrywa rolę w zabawie parateatralnej, wskazuje część wspólna zbiorów, rozpoznaje cyfrę 2 i odejmuje próby pisania jej, rozpoznaje figurę geometryczną: trójkąt, rysuje portret taty,  uczestniczy w grach i zabawach ruchowych z piłką, nazywa członków rodziny w języku angielskim, ogląda spektakle i przedstawienia.

Słowniczek języka angielskiego: family, mum, dad, granddad, grandma, brother, sister, baby.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: DOMY RODZINNY

Umiejętność ogólna: Tworzy konstrukcje z klocków, porównuje wielkość i rozmiary, wykonuje pracę plastyczną z figur geometrycznych, rozróżnia figury geometryczne, odczytuje cyfrę 3, stosuje określenia: prawo – lewo, koloruje według wskazanego kodu, rysuje kontur domu po śladzie, dokonuje analizy i syntezy głoskowej oraz sylabowej wyrazów, zna znak graficzny litery d, D, odpowiadania na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu, współdziała podczas pracy w zespole, uczestniczy w zabawach ze śpiewem, rzuca do celu.

Słowniczek języka angielskiego: house, big, small, yellow, green, red, blue, orange, purple, pink, black, brown.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: KOLOROWE ZABAWKI

Umiejętność ogólna: odgrywa role w zabawach parateatralnych, wypowiada się na temat historyjki obrazkowej, układa historyjkę obrazkową, uważnie słucha opowiadania, dokonuje oceny zachowania bohaterów, zna znak graficzny litery l, L, dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głosowej wyrazów, pisze literę po śladzie, grupuje przedmioty pasujące do siebie, rozpoznaje figury geometryczne, określa kierunki i miejsca na kartce papieru, uczestniczy w zabawach ruchowych z wykorzystaniem woreczków, piłek i liny, gra akompaniament do piosenki, zna zabawki w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: toys, teddy bear, car, doll, ball, puzzle, blocks.

 


WRZESIEŃ

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: PRZEDSZKOLE PO WAKACJACH

Umiejętność ogólna: potrafi opowiadać o swoich wrażeniach i odczuciach, odpowiada na pytania, orientuje się w schemacie swojego ciała, ustala liczebność zbioru, przestrzega obowiązujących reguł i zasad, dba o porządek w sali, pokonuje tor przeszkód, gra na instrumentach, reaguje na zmiany tempa i dynamiki utworu, nazywa części ciała w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: head, arm, hand, eye, ear, nose, tummy, led, shoulders, knee, toes.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: OSTROŻNOŚĆ NA DRODZE

Umiejętność ogólna: zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zna sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator i właściwie na nie reaguje, zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, rozpoznaje wybrane znaki drogowe, zna numery alarmowe, posługuje się określeniami służącymi do wyrażania stosunków przestrzennych, rozpoznaje w otoczeniu przedmioty w kształcie figur geometrycznych, przelicza w zakresie 10, dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów, słucha tekstu literackiego i wypowiada się na jego temat, odgrywa rolę w zabawie teatralnej, wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne, reaguje na rytm podczas zabaw ruchowych.

Słowniczek języka angielskiego: stop, go, green, red, yellow, policeman.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: POZNAJĘ SIEBIE

Umiejętność ogólna: dokonuje analizy i syntezy głosowej i sylabowej wyrazów, rozpoznaje literę o, O, dokonuje stopniowania przymiotników, odwzorowuje obraz graficzny litery o, O, określa i nazywa podobieństwa między osobami, wskazuje elementy różniące się danymi cechami, opisuje swoje samopoczucie w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: happy, angry, sleepy, scary, great, wonderful, good, tired, hungry, not so good.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: KOLOROWA JESIEŃ 

Umiejętność ogólna: rozpoznaje zjawiska charakterystyczne dla jesieni, rozpoznaje dary jesieni, rozpoznaje i nazywa leśne zwierzęta, potrafi wskazać ubrania odpowiednie dla jesiennej pogody, samodzielnie ubiera się i rozbiera, dzieli wyrazy na głoski i sylaby, zna znak graficzny liter a, A, podejmuje próby pisania litery a, A po śladzie, przelicza w zakresie 10, odwzorowuje cyfrę 1, tworzy zbiory jednoelementowe, śpiewa piosenkę, reaguje ruchem na zmianę tempa i dynamiki w muzyce, potrafi określić nastrój piosenki, nazywa części garderoby w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: put on, jacket, shoes, scarf, hat, hurry up, t-shirt, trousers, skirt, dress.
Galeria Zdjęć