Sunday, 18.8.2019
Name days: Bogusław / Bronisław / Ilona
Idź do strony głównej Publiczne Przedszkole nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach

Publiczne Przedszkole nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach

6-latki - "Motylki"

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

                    Wychowawca - Monika RokickaSpotkania indywidualne z Rodzicami odbywają się

w poniedziałek o godz. 7:45 oraz we wtorek o godz. 14:20
MARZEC
 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ULUBIONE KSIĄŻKI  

Umiejętność ogólna: szanuje książki, poznaje bibliotekę miejską, uważnie słucha baśni i rozumie ich przesłanie, odgaduje zagadki, nazywa znanych bohaterów, wypowiada się na temat treści wysłuchanego utworu literackiego, dokonuje analizy i syntezy głoskowej i sylabowej, zna znak graficzny litery r, R, czyta samodzielnie proste teksty, tworzy akompaniament instrumentalny, tańczy w grupie, przelicza elementy w zbiorach i porównuje ich liczby, liczy i wykonuje działania w zakresie do 10,  słucha krótkich bajek w języku angielskim.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: POMALUJMY NASZ ŚWIAT  

Umiejętność ogólna: tworzy kompozycję ze sznurka, wykonuje prace plastyczne, rozwija sprawność manualną, rozwija wyobraźnię przestrzenną, tworzy wystawy plastyczne, ogląda i wypowiada się na temat dzieł malarskich, odróżnia typowe pojęcia malarskie, zna znak graficzny litery f, F, dokonuje analizy i syntezy głoskowej i sylabowej, czyta wyrazy, przelicza oraz wykonuje działania w zakresie 10, określa położenie na kartce papieru,  zna kolory w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: red, orange, yellow, green, blue, purple, pink.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: NADCHODZI WIOSNA  

Umiejętność ogólna: celebruje pierwszy dzień wiosny, określa zwiastuny wiosny, dba o przyrodę, nazywa ptaki i rośliny, prowadzi obserwacje przyrodnicze, sadzi rośliny, rozwiązuje zagadki słowne, czyta wyrazy, tworzy pracę plastyczną, pisze po śladzie, śpiewa zbiorowo piosenki, tworzy aranżację ruchową do utworu, zgodnie bawi się i wykonuje zadania w grupie, określa położenie na kartce papieru, potrafi określić wynik dodawania i odejmowania, poznaje słownictwo związane z wiosną w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: spring, cloud, bird, flower, sun, house, boy, girl, bus.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: KOLOROWA WIOSNA

Umiejętność ogólna: tworzy pracę plastyczną, miesza kolory podstawowe, słucha muzykę klasyczną i określa ich jej nastrój, gra na instrumentach, śpiewa piosenkę i tańczy, odróżnia wiosenne krajobrazy, określa zwiastuny wiosny, dba o przyrodę, nazywa ptaki i rośliny, prowadzi obserwacje przyrodnicze, czyta wyrazy i proste zdania, przelicza i wykonuje działania w zakresie do 10, wykonuje ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu, rzuca i łapie piłkę, zna słownictwo związane z wiosną w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: spring, cloud, bird, flower, sun, house, boy, girl, bus.

 

 

 LUTY

TEMAT KOMPLEKSOWY: KOCHANI DZIADKOWIE

Umiejętność ogólna: wykonuje ćwiczenia artykulacyjne, recytuje z pamięci wiersze, śpiewa piosenki, uczestniczy aktywnie w występie, konstruuje wypowiedzi, opowiada o swoich najbliższych, układa i czyta sylaby, czyta wyrazy, pisze literę b, B po śladzie, wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej, czyta tekst wyrazowo – obrazkowy, wykonuje prace plastyczną, sprawnie operuje narzędziami plastycznymi, przelicza, dodaje i odejmuje w zakresie do 9, jest sprawne ruchowo, wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, wykazuje troskę o środowisko przyrodnicze, wie, jak dbać o zwierzęta zimą, opisuje zimowy krajobraz lasu, zna nazwy członków rodziny w języku angielskim. 

Słowniczek języka angielskiego: family, mum, dad, sister, brother, grandpa, grandma.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: POZNAJEMY ZAWODY

Umiejętność ogólna: poznaje zawód policjanta, kucharza, lekarza, farmera, aktora, wypowiada się na temat: Kim będę w przyszłości?,  wie, gdzie pracują rodzice i czym się zajmują, buduje wypowiedzi całym zdaniem, odgaduje zagadki, czyta wyrazy i zdania, pisze samodzielnie znane mu litery, rysuje po śladzie, koloruje według kodu, wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, bierze udział w zabawach muzycznych, liczy i wykonuje działania w zakresie do 9, zna zawody w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: policeman, cook, doctor, pilot, farmer, actor, nurse.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ULUBIONE BAJKI

Umiejętność ogólna: wie, jak zachować się w teatrze, obcuje ze sztuką, tworzy własną książkę, uważnie słucha baśni i rozumie ich przesłanie, odgaduje zagadki, nazywa znanych bohaterów, wypowiada się na temat treści wysłuchanego utworu literackiego, dokonuje analizy i syntezy głoskowej i sylabowej, zna znak graficzny litery w, W, czyta samodzielnie proste teksty, tworzy akompaniament instrumentalny, tańczy w grupie, przelicza elementy w zbiorach i porównuje ich liczby, słucha krótkich bajek w języku angielskim.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK 

Umiejętność ogólna: wie, jak należy zachować się na przejściu dla pieszych, zna zasady ruchu drogowego, wie, że nie należy rozmawiać z obcymi, zna numery alarmowe, nie ufa nieznajomym, przewiduje skutki i zagrożenia, ocenia postępowanie bohaterów opowiadania, słucha tekstu literackiego i wypowiada się na jego temat, rozumie potrzebę dbania o własne zdrowie, zna wartości odżywcze produktów, zna zasady zdrowego odżywiania, dba o higienę osobistą, czyta wyrazy i krótkie zdania, śpiewa piosenki i gra na instrumentach, bawi się zgodnie z dziećmi, właściwie zachowuje się przy stole, przelicza w zakresie do 10, sprawnie klasyfikuje elementy, zna nazwy żywności w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: apple, orange, banana, plum, strawberry, potato, onion, cucamber, carrot, lettuce.

 

 

 
STYCZEŃ

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: SYLWESTROWE ZABAWY

Umiejętność ogólna: wie, jak należy zachować się w teatrze i kinie, w skupieniu słucha muzyki , dostrzega zmiany charakteru muzyki, wykonuje improwizację ruchową do muzyki, śpiewa piosenki, uczestniczy w zabawach naśladowczych, tworzy oryginalne prace plastyczne, odgrywa rolę w wyreżyserowanych scenkach, gra na instrumentach i tworzy aranżacje instrumentalne, dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głosowej wyrazów, przelicza elementy i zna znaki graficzne cyfr, używa przymiotników w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: dance, jump, circle, fast, slow, big, small, loud, quiet.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ZIMOWA POGODA

Umiejętność ogólna: rozpoznaje literę p, P, dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głosowej wyrazów, rozwiązuje zagadki słowne, wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne, czyta tekst wyrazowo – obrazkowy, obserwuje przyrodę, opisuje zimowy krajobraz, rozpoznaje i nazywa zjawiska charakterystyczne dla zimy, podaje przykłady troski o zwierzęta zimą i stosuje się do nich, rozpoznaje cyfrę 8 i liczy w jej zakresie, porównuje liczebność zbiorów, nazywa pogodę w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: sunny, windy, snowy, rainy, cloudy.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ   

Umiejętność ogólna: zgodnie współpracuje w zabawie, konstruuje dłuższe wypowiedzi na podstawie historyjki obrazkowej, czyta proste wyrazy, zgłasza się do odpowiedzi i słucha w skupieniu innych,  przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu, jest sprawne fizycznie, wykonuje poprawnie polecenia nauczyciela, samodzielnie ubiera się i rozbiera, przelicza do 8 na konkretach, klasyfikuje elementy i porównuje liczebność, zna podstawowe zimowe słownictwo w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: winter, snow, snowflakes, snowman, hat, jacket, scarf, shoes, snowy, cold.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ZIMOWE ZABAWY  

Umiejętność ogólna: zgodnie współpracuje w zabawie, konstruuje dłuższe wypowiedzi na podstawie historyjki obrazkowej, czyta proste wyrazy, zgłasza się do odpowiedzi i słucha w skupieniu innych,  przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu, jest sprawne fizycznie, wykonuje poprawnie polecenia nauczyciela, samodzielnie ubiera się i rozbiera, przelicza do 8 na konkretach, klasyfikuje elementy i porównuje liczebność, zna podstawowe zimowe słownictwo w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: winter, snow, snowflakes, snowman, hat, jacket, scarf, shoes, snowy, cold.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: PADA ŚNIEG

Umiejętność ogólna: układa i czyta sylaby, podpisuje obrazki, rozpoznaje literę ł, Ł, dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głosowej wyrazów, uczestniczy w zbiorowym tańcu, śpiewa piosenki, współpracuje z partnerem i w grupie, wie, jak należy się ubrać z zimowe dni, nazywa zjawiska atmosferyczne i opisuje pogodę, dodaje i odejmuje w zakresie 8, nazywa pogodę w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: sunny, windy, snowy, rainy, cloudy.

 

 GRUDZIEŃ


 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: MIKOŁAJKOWE PREZENTY

Umiejętność ogólna: śpiewa piosenki, uczestniczy w występach grupowych, odpowiadania na pytania, zna polskie tradycje, zna znak graficzny litery c, C, dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głosowej wyrazów, pisze literę po śladzie, czyta proste wyrazy i zdania, zna liczbę 6 i liczy w tym zakresie, ozdabia choinkę, dba o estetykę sali, wykonuje ćwiczenia ruchowe, zna podstawowe zwroty związane z zimą i świętami w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: Santa, Christmas, Reindeer, Snowman, snowballs, snowflakes, presents.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ   

Umiejętność ogólna: wypowiada się całym zdaniem na temat świąt, śpiewa kolędy, recytuje wierszyki, uczestniczy aktywnie w przedstawieniach przedszkolnych, jest zainteresowane  pisaniem i czytaniem, zna znak graficzny litery y, dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głosowej wyrazów, pisze literę po śladzie, uważnie słucha opowiadania, układa odpowiedzi na pytania, doskonali sprawność manualną, zna podstawowe zwroty związane z zimą i świętami w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: Santa, Christmas, Reindeer, Snowman, snowballs, snowflakes, presents.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE  

Umiejętność ogólna: wypowiada się na temat świąt, zna zwyczaje i tradycje świąteczne, dba o estetykę sali, potrafi nakryć do stołu, właściwie zachowuje się przy stole, zna znak graficzny litery k, K, dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głosowej wyrazów, pisze literę po śladzie, czyta proste wyrazy i zdania, ćwiczy motorykę małą i dużą, tworzy dzieła przestrzenne, zna podstawowe zwroty związane z zimą i świętami w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: Santa, Christmas, Reindeer, Snowman, snowballs, snowflakes, presents.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ZACZYNAMY NOWY ROK   

Umiejętność ogólna: wypowiada się na temat świąt oraz przygotowań sylwestrowych, odpowiada na zadanie pytania, tworzy prace plastyczne wedle swojego uznania, tworzy prace plastycznie, wypowiada się całym zdaniem, odpowiada na pytania, interesuje się estetyką i wystrojem sali.
LISTOPAD


 

TEMAT KOMPLEKSOWY: NIEPODLEGŁOŚĆ

Umiejętność ogólna: uważnie słucha legendy, dokonuje oceny zachowania bohaterów, zna symbole narodowe, śpiewa hymn i utwory patriotyczne, tworzy godło Polski,  zna znak graficzny litery i, I, dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głosowej wyrazów, pisze literę po śladzie, wypowiada się całymi zdaniami, tworzy zdania na temat Polski, wykazuje postawę patriotyczną, bierze udział w występach przedszkolnych, opisuje flagi wybranych krajów i porównuje je z flagą Polski.

Słowniczek języka angielskiego: Poland

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: TEATR, KINO I MUZYKA

Umiejętność ogólna: wie, jak należy zachować się w teatrze i kinie, w skupieniu słucha muzyki , dostrzega zmiany charakteru muzyki, wykonuje improwizację ruchową do muzyki, śpiewa piosenki, uczestniczy w zabawach naśladowczych, odgrywa rolę w wyreżyserowanych scenkach, gra na instrumentach i tworzy aranżacje instrumentalne, odczytuje cyfrę 4 i podejmuje próby pisania jej, zna znak graficzny litery e, E, dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głosowej wyrazów, używa przymiotników do określania postaci i dźwięków w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: open, shut, big, small, fast, slow, loud, quiet

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: SKARBY ZIEMI

Umiejętność ogólna: pyta o niezrozumiałe fakty, wypowiada się na temat obserwacji przyrodniczych, wypowiada się na temat wyglądu obserwowanych rzeczy, układa odpowiedzi na pytania, określa różnice w wyglądzie i teksturze węgla i soli, bada ścieżkę sensoryczną, zna znak graficzny litery g, G, dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głosowej wyrazów, odczytuje cyfrę 5, wskazuje zbiory pięcioelementowe, porządkuje zbiory, przelicza jego elementy i porównuje ich liczebność, dokonali sprawność manualną, używa przymiotników do określania obiektów w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: open, shut, big, small, fast, slow, loud, quiet

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: KALENDARZE

Umiejętność ogólna: zna następstwa pór roku, miesięcy i dni tygodnia, wskazuje cechy charakterystyczne poszczególnych pór roku, ubiera się stosownie do pory roku, obserwuje przyrodę, doskonali umiejętność czytania, formułuje dłuższe wypowiedzi, uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych, rozwija sprawność manualną, tworzy kalendarze, zna cyfrę 7 i liczy w jej zakresie, zna dni tygodnia w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: spring, summer, autumn, winter, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, SundayPAŹDZIERNIK

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: JESIEŃ W SADZIE I W LESIE

Umiejętność ogólna: Współtworzy kącik przyrodniczy, rozpoznaje owoce, potrafi wymienić jesienne kolory, odkrywa przyrodę wszystkimi zmysłami, dostosowuje ubiór do pogody,  zna znak graficzny litery u, U, dzieli wyrazy na sylaby, wyróżnia głoski w nagłosie, wypowiada się na temat ilustracji, rysuje po śladzie, liczy i klasyfikuje obiekty, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, dostrzega zmiany tempa w muzyce, tańczy w rytm piosenki, nie oddala się samodzielnie od grupy, zna nazwy owoców w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: lemon, strawberry, orange, plum, pear, apple, banana.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: MOJA MAMA

Umiejętność ogólna: Opisuje wygląd postaci, dostrzega różnice w wyglądzie, gra na instrumentach, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, skupia uwagę na słuchanym tekście i rozmawia na jego temat, rozróżnia kształty poznanych liter, zna znak graficzny litery m, M, wyodrębnia w słowach głoski, układa model wyrazu z kartoników, czyta wyraz i krótkie zdania, układa wyrazy z liter, przelicza elementy na rysunku, podaje poprawnie liczbę elementów, stara się zaplanować pracę plastyczną, nazywa członków rodziny w języku angielskim, odkrywa ekosystem lasu, bierze udział w przedstawieniach przedszkolnych.

Słowniczek języka angielskiego: family, mum, dad, granddad, grandma, brother, sister, baby.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: MÓJ TATA

Umiejętność ogólna: Układa krótkie zdania na temat swojego taty, układa odpowiedzi na pytania, zna znak graficzny litery t, T, dzieli wyrazy na sylaby i głoski, potrafi czytać proste wyrazy, odgrywa rolę w zabawie parateatralnej, wskazuje część wspólna zbiorów, rozpoznaje cyfrę 2 i odejmuje próby pisania jej, rozpoznaje figurę geometryczną: trójkąt, rysuje portret taty,  uczestniczy w grach i zabawach ruchowych z piłką, nazywa członków rodziny w języku angielskim, ogląda spektakle i przedstawienia.

Słowniczek języka angielskiego: family, mum, dad, granddad, grandma, brother, sister, baby.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: DOMY RODZINNY

Umiejętność ogólna: Tworzy konstrukcje z klocków, porównuje wielkość i rozmiary, wykonuje pracę plastyczną z figur geometrycznych, rozróżnia figury geometryczne, odczytuje cyfrę 3, stosuje określenia: prawo – lewo, koloruje według wskazanego kodu, rysuje kontur domu po śladzie, dokonuje analizy i syntezy głoskowej oraz sylabowej wyrazów, zna znak graficzny litery d, D, odpowiadania na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu, współdziała podczas pracy w zespole, uczestniczy w zabawach ze śpiewem, rzuca do celu.

Słowniczek języka angielskiego: house, big, small, yellow, green, red, blue, orange, purple, pink, black, brown.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: KOLOROWE ZABAWKI

Umiejętność ogólna: odgrywa role w zabawach parateatralnych, wypowiada się na temat historyjki obrazkowej, układa historyjkę obrazkową, uważnie słucha opowiadania, dokonuje oceny zachowania bohaterów, zna znak graficzny litery l, L, dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głosowej wyrazów, pisze literę po śladzie, grupuje przedmioty pasujące do siebie, rozpoznaje figury geometryczne, określa kierunki i miejsca na kartce papieru, uczestniczy w zabawach ruchowych z wykorzystaniem woreczków, piłek i liny, gra akompaniament do piosenki, zna zabawki w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: toys, teddy bear, car, doll, ball, puzzle, blocks.

 


WRZESIEŃ

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: PRZEDSZKOLE PO WAKACJACH

Umiejętność ogólna: potrafi opowiadać o swoich wrażeniach i odczuciach, odpowiada na pytania, orientuje się w schemacie swojego ciała, ustala liczebność zbioru, przestrzega obowiązujących reguł i zasad, dba o porządek w sali, pokonuje tor przeszkód, gra na instrumentach, reaguje na zmiany tempa i dynamiki utworu, nazywa części ciała w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: head, arm, hand, eye, ear, nose, tummy, led, shoulders, knee, toes.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: OSTROŻNOŚĆ NA DRODZE

Umiejętność ogólna: zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zna sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator i właściwie na nie reaguje, zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, rozpoznaje wybrane znaki drogowe, zna numery alarmowe, posługuje się określeniami służącymi do wyrażania stosunków przestrzennych, rozpoznaje w otoczeniu przedmioty w kształcie figur geometrycznych, przelicza w zakresie 10, dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów, słucha tekstu literackiego i wypowiada się na jego temat, odgrywa rolę w zabawie teatralnej, wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne, reaguje na rytm podczas zabaw ruchowych.

Słowniczek języka angielskiego: stop, go, green, red, yellow, policeman.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: POZNAJĘ SIEBIE

Umiejętność ogólna: dokonuje analizy i syntezy głosowej i sylabowej wyrazów, rozpoznaje literę o, O, dokonuje stopniowania przymiotników, odwzorowuje obraz graficzny litery o, O, określa i nazywa podobieństwa między osobami, wskazuje elementy różniące się danymi cechami, opisuje swoje samopoczucie w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: happy, angry, sleepy, scary, great, wonderful, good, tired, hungry, not so good.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: KOLOROWA JESIEŃ 

Umiejętność ogólna: rozpoznaje zjawiska charakterystyczne dla jesieni, rozpoznaje dary jesieni, rozpoznaje i nazywa leśne zwierzęta, potrafi wskazać ubrania odpowiednie dla jesiennej pogody, samodzielnie ubiera się i rozbiera, dzieli wyrazy na głoski i sylaby, zna znak graficzny liter a, A, podejmuje próby pisania litery a, A po śladzie, przelicza w zakresie 10, odwzorowuje cyfrę 1, tworzy zbiory jednoelementowe, śpiewa piosenkę, reaguje ruchem na zmianę tempa i dynamiki w muzyce, potrafi określić nastrój piosenki, nazywa części garderoby w języku angielskim.

Słowniczek języka angielskiego: put on, jacket, shoes, scarf, hat, hurry up, t-shirt, trousers, skirt, dress.
Galeria Zdjęć