Poniedziałek, 6.4.2020
Name days: Ada / Katarzyna / Ireneusz
Idź do strony głównej Publiczne Przedszkole nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach

Publiczne Przedszkole nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach

6-latki - "Pszczółki"

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

 

    Wychowawca - Malwina Janiak

Spotkania indywidualne z Rodzicami odbywają się

w czwartek od godz. 7.30 do godz. 7.55.


MARZEC...

w domu siedzimy i wcale się nie nudzimy :)Propozycje pracy z dzieckiem:

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/wiosna-00DIY.. domowy Slime
  • pół szklanki kleju w płynie
  • pół szklanki płynu do prania ubrań np. Perwoll lub Persil (marka nie ma znaczenia)
  • sypki brokat
  • farby plakatowe lub akrylowe


DIY... ulubiona postać z bajki ;)


Utrwalanie liter, próby czytania...

(więcej na: https://terapia-logopedyczna.pl/plansze-edukacyjne/)Gry z kostką sylabową

|Ćwiczenie motoryki małej


Pomysły na prace plastyczne...


Zabawa w ogrodnika.. zasadź np. fasolę i udokumentuj etapy jej wzrostu.


Zabawy matematyczne i manipulacyjne


Wspólne gotowanieSpacer jest zawsze wskazany- byle na odludziu ;)

Aktywne poszukiwanie skarbów przyrody

Styczeń...

Tematy kompleksowe:

„Dawno, dawno temu”

-rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

-tworzenie prostych wyrazów z sylab

-rozróżnianie fikcji od rzeczywistości

-nazywanie postaci ze znanych bajek

-wykonanie pracy plastycznej techniką wyklejania

-zapoznanie z piosenką „Zima, zima”

 

„Zabawa karnawałowa”

-opisywanie zimowej pogody poprzez wielozdaniowe wypowiedzi

-rozwijanie wrażliwości muzycznej

-dostrzeganie przemienności dnia i nocy

-używanie chwytu pisarskiego podczas posługiwania się kredką

-posługiwanie się mimiką i gestem

-rozumienie i przestrzeganie reguł gry

Język angielski: nauka rymowanki „Two”

 

„Święto babci i dziadka”

-umiejętność okazywania szacunku osobom starszym

-umiejętność odszukania konkretnej daty w kalendarzu (znajomość liczebników)

-zapisywanie imienia na gładkiej kartce

-odczuwanie przynależności do rodziny

-poprawne artykułowanie dźwięku „cz”

-zapoznanie z piosenką „Cza-cza dla babci i dziadka”

Język angielski: „Grandparents are special” (grandma, grandpa, how do you feel? I’m tired, I’m good, I’m happy, I’m bored)


Grudzień...

ematy kompleksowe:

„Listy do Mikołaja”

- Słuchanie wiersza D. Laszczyk „Kiedy przyjdzie Mikołaj”.

-znajomość tradycji związanej z obdarowywania prezentami

- wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji plastycznej

-nauka piosenki „Przyjedź do nas Mikołaju”

- określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów na obrazku

- poznanie tradycji związanych z obchodzeniem Mikołajek w innych krajach

Język angielski: „Right hand, left hand”. Nauka rymowanki.

 

„Ślady na śniegu”

-poznanie nazw i wyglądu wybranych gatunków ptaków i roślin

-rozpoznawanie liter w modelach wyrazów

-kreślenie liter na gładkiej kartce papieru

- poprawne stosowanie pojęć: nad, pod, na

- dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich w kategorii dobra i zła

-układanie i przyklejanie elementów układanki na kartce

Język angielski: ’’The dancing Christmas Tree’’. Nauka piosenki z wykorzystaniem metody TPR.

 

„Idą święta”

-nazywanie tradycyjnych potraw wigilijnych

-poprawne stosowanie pojęć: mniej, więcej, tyle samo

-rozróżnianie barw ciepłych i zimnych

-klasyfikowanie przedmiotów ze względu na podaną cechę

-próby odczytywania prostych wyrazów

-przełamywanie nieśmiałości przed występem publicznym

 Język angielski: Christmas eve. „Santa where are you?” (under the tree, on the rooftop, in your sleigh)


Listopad w Pszczółkach

Tematy kompleksowe:

„Symbole narodowe”

- nazywanie i rozpoznawanie wartości takich jak szacunek do ojczyzny

-śpiewanie hymnu

-poznawanie mapy Polski

-poznawanie symboli narodowych

-wyklejanie sylwety godła polski materiałami plastycznymi

-rozróżnianie elementów prawdy historycznej od fikcji podczas poznawania polskich legend

Język angielski: What’s this? (a ball, a doll, a teddy, a train, a plane, a kite)

 

„Mój zwierzak”

-respektowanie uczuć istot żywych

-układanie prostych wyrazów z zestawu liter

-wyklejanie

-nazywanie zwierząt hodowlanych i domowych

-rozpoznawanie głosek na początku i końcu prostych fonetycznie wyrazów

-przeliczanie w zakresie 10

 Język angielski: What animal do you like? I like a giraffee. Odpowiadanie na pytanie.

 

„Ciekawe dlaczego…”

-wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu literackiego D. Gellnerowej „Cienie”

-rozumienie zjawiska cienia

-rozpoznawanie liter

-tworzenie zbiorów

-znajomość pojęcia recyklingu

-eksperymentowanie dźwiękiem z wykorzystaniem przedmiotów nietypowych (plastikowa butelka, szklany słoik)

Język angielski: Let’s go to the ZOO (an elephant, a tiger, a snake, alion, a monkey, a kangaroo)

 

„Dzień pluszowego misia”

-znajomość historii powstania pluszowego misia

-zabawy pantomimiczne

-nazywanie wybranych instrumentów perkusyjnych

-kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji

-doskonalenie umiejętności kreślenia szlaczków literopodobnych

-poszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym (niedźwiedź polarny, brunatny)

Język angielski: Reagowanie na komendy w j. angielskim (turn around, touch the ground, show your shoe, turn out the light, say good night). Wykorzystanie rymowanki “Teddy bear, teddy bear”.


Tak minął nam październik

Tematy kompleksowe:

„Lecą liście kolorowe”

-wykonanie pracy plastycznej metodą stemplowania

-czytanie globalne

-wymienianie 4 pór roku

-poznanie twórczości A.Vivaldiego

-układanie elementów według określonego rytmu

-rysowanie po śladzie

Język angielski: “What’s this?” (a pencil, a crayon, a book, a rubber, paints, a glue)

 “Bezpieczna droga do przedszkola”

-znajomość zasad bezpieczeństwa na drodze

-wyjaśnianie działania sygnalizacji świetlnej

-znajomość adresu zamieszkania

-określanie położenia przedmiotów

-gra na instrumentach perkusyjnych

-rozróżnianie figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)

-używanie chwytu pisarskiego podczas trzymania kredki

 Język angielski: What colour is this? (white, black, red, green, blue, yellow, pink, purple, grey, brown)

 

“Jesień w parku i ogrodze”

-wypowiadanie się na temat utworu literackiego

-eksperymentowanie rytmem i ruchem podczas zabaw ruchowych

-znajomość zwierząt, które można spotkać w parku

-ilustrowanie ruchem treści piosenki

-nazywanie warzyw i owoców

-rozumienie pojęcia sad

-czerpanie radości z wizyty w teatrze

 Język angielski: “Raining on my head again” Zabawa z piosenką, utrwalenie nazw części ciała.

 

„Pobaw się ze mną”

-poszerzanie zasobu słownictwa

-odróżnianie elementów fikcji od realnej rzeczywistości

-rozwijanie wyobraźni muzycznej

-sprawne posługiwanie się nożyczkami

-układanie kształtów z tangramu chińskiego

-liczenie na konkretach i w pamięci w zakresie 10

-poprawne wypowiadanie głosek „r” i „s”

 Język angielski: Where is my (pencil)? In/under/between the box/es. Put down (your pencil)/ pick up (your pencil).

 

„Jesienny deszcz”

-układanie ilustracji według kolejności wydarzeń

-rozróżnianie kierunków” prawo, lewo

-posługiwanie się terminami przyrodniczymi

-malowanie techniką mokre na mokrym

-kodowanie: przekształcanie znaków graficznych na ruch

-współpracowanie podczas zabaw z chustą animacyjną

-nauka rymowanki

 Język angielski: When it’s raining I need… (an umbrella, a raincoat, rain boots)


Wrzesień za nami....

Tematy kompleksowe:

„W przedszkolu”

-poznanie najbliższego otocznia

-integracja grupy

-poznanie zasad panujących w grupie

- dostrzeganie potrzeby dbania o porządek w swoim otoczeniu

-współpracowanie w grupie rówieśniczej

-zainteresowanie czytaniem

-eksperymentowanie rytmem i głosem

j.angielski: “If you’re happy and you know it”. Zabawa przy piosence

“Ja i ty to my”

-rozwijanie wrażliwości emocjonalnej

-rozwijanie mowy

-rozumienie znaczenia pojęć „przyjaźń”, „przyjaciel”

-kształtowanie empatii

-nazywanie miesięcy

-analiza i synteza prostych fonetycznie słów

-trening samodzielności podczas przebierania w strój gimnastyczny

j. angielski: „I have a memory of..” (a shell, a sunset, a sun, mountains, beach, sea, sand castle)

“To jestem ja”

- wdrażania do rozpoznawania i nazywania uczuć

-bogacenie słownictwa

-wyrażanie emocji za pomocą mimiki

-rozróżnianie emocji dobrych i złych

-przeliczanie

-grupowanie przedmiotów, tworzenie rytmów

-rozwijanie sprawności manualnej

j.angielski: What’s your name?/ I’m…/ good morning/ Goodbye

„Ja i moja rodzina”

- poznawanie sprzętów gospodarstwa domowego używanych dawniej i dziś

- rozumienie pojęć- rodzice, dom rodzinny, rodzeństwo

-orientacja w schemacie ciała

-dzielenie wyrazów na sylaby

-próby odczytywania wyrazów

-wykonywanie czynności manualnych z wykorzystaniem chwytu pisarskiego

-rozwijanie zainteresowania kulturą ludową

j.angielski: : let’s count/ have many (dolls) have you got?

 Galeria Zdjęć