Poniedziałek, 18.11.2019
Name days: Karolina / Roman / Tomasz
Idź do strony głównej Publiczne Przedszkole nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach

Publiczne Przedszkole nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach

6-latki - "Pszczółki"

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

 

    Wychowawca - Malwina Janiak

Spotkania indywidualne z Rodzicami odbywają się

w czartek od godz. 7.30 do godz. 7.55.

Tak minął nam październik

Tematy kompleksowe:

„Lecą liście kolorowe”

-wykonanie pracy plastycznej metodą stemplowania

-czytanie globalne

-wymienianie 4 pór roku

-poznanie twórczości A.Vivaldiego

-układanie elementów według określonego rytmu

-rysowanie po śladzie

Język angielski: “What’s this?” (a pencil, a crayon, a book, a rubber, paints, a glue)

 

“Bezpieczna droga do przedszkola”

-znajomość zasad bezpieczeństwa na drodze

-wyjaśnianie działania sygnalizacji świetlnej

-znajomość adresu zamieszkania

-określanie położenia przedmiotów

-gra na instrumentach perkusyjnych

-rozróżnianie figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)

-używanie chwytu pisarskiego podczas trzymania kredki

 Język angielski: What colour is this? (white, black, red, green, blue, yellow, pink, purple, grey, brown)

 

“Jesień w parku i ogrodze”

-wypowiadanie się na temat utworu literackiego

-eksperymentowanie rytmem i ruchem podczas zabaw ruchowych

-znajomość zwierząt, które można spotkać w parku

-ilustrowanie ruchem treści piosenki

-nazywanie warzyw i owoców

-rozumienie pojęcia sad

-czerpanie radości z wizyty w teatrze

 Język angielski: “Raining on my head again” Zabawa z piosenką, utrwalenie nazw części ciała.

 

„Pobaw się ze mną”

-poszerzanie zasobu słownictwa

-odróżnianie elementów fikcji od realnej rzeczywistości

-rozwijanie wyobraźni muzycznej

-sprawne posługiwanie się nożyczkami

-układanie kształtów z tangramu chińskiego

-liczenie na konkretach i w pamięci w zakresie 10

-poprawne wypowiadanie głosek „r” i „s”

 Język angielski: Where is my (pencil)? In/under/between the box/es. Put down (your pencil)/ pick up (your pencil).

 

„Jesienny deszcz”

-układanie ilustracji według kolejności wydarzeń

-rozróżnianie kierunków” prawo, lewo

-posługiwanie się terminami przyrodniczymi

-malowanie techniką mokre na mokrym

-kodowanie: przekształcanie znaków graficznych na ruch

-współpracowanie podczas zabaw z chustą animacyjną

-nauka rymowanki

 Język angielski: When it’s raining I need… (an umbrella, a raincoat, rain boots)


Wrzesień za nami....

Tematy kompleksowe:

„W przedszkolu”

-poznanie najbliższego otocznia

-integracja grupy

-poznanie zasad panujących w grupie

- dostrzeganie potrzeby dbania o porządek w swoim otoczeniu

-współpracowanie w grupie rówieśniczej

-zainteresowanie czytaniem

-eksperymentowanie rytmem i głosem

j.angielski: “If you’re happy and you know it”. Zabawa przy piosence

“Ja i ty to my”

-rozwijanie wrażliwości emocjonalnej

-rozwijanie mowy

-rozumienie znaczenia pojęć „przyjaźń”, „przyjaciel”

-kształtowanie empatii

-nazywanie miesięcy

-analiza i synteza prostych fonetycznie słów

-trening samodzielności podczas przebierania w strój gimnastyczny

j. angielski: „I have a memory of..” (a shell, a sunset, a sun, mountains, beach, sea, sand castle)

“To jestem ja”

- wdrażania do rozpoznawania i nazywania uczuć

-bogacenie słownictwa

-wyrażanie emocji za pomocą mimiki

-rozróżnianie emocji dobrych i złych

-przeliczanie

-grupowanie przedmiotów, tworzenie rytmów

-rozwijanie sprawności manualnej

j.angielski: What’s your name?/ I’m…/ good morning/ Goodbye

„Ja i moja rodzina”

- poznawanie sprzętów gospodarstwa domowego używanych dawniej i dziś

- rozumienie pojęć- rodzice, dom rodzinny, rodzeństwo

-orientacja w schemacie ciała

-dzielenie wyrazów na sylaby

-próby odczytywania wyrazów

-wykonywanie czynności manualnych z wykorzystaniem chwytu pisarskiego

-rozwijanie zainteresowania kulturą ludową

j.angielski: : let’s count/ have many (dolls) have you got?

 Galeria Zdjęć